wachten...

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

Wie zijn wij

OK-Motorreizen is in 2005 door mij opgericht. In samenwerking met EUROCULT-LITO bieden we motorreizen aan naar bijzondere bestemmingen in Oost-Europa, Midden-Europa en de Balkan.  Daarnaast staan er nog 2 themareizen op het programma.

Door de vele persoonlijke en zakelijke contacten die ik tijdens mijn werkzaamheden en motorreizen in deze landen heb opgebouwd, weet ik in Oost-Europa goed de weg. Door deze jarenlange contacten ken ik de bijzondere sfeer en tradities/cultuur van de landen en hun bewoners én weet ik ook wat onze reizigers verwachten en interessant vinden. Op basis daarvan maken we onze vakantiereizen.

De reizen kenmerken zich door glooiende landschappen, rustige wegen, behulpzame en gastvrije bevolking, veel cultuur en goede hotelvoorzieningen, incl. beveiligde parkeermogelijkheden. Verder hebben we een goed netwerk opgebouwd van steunpunten die in geval van o.a. pech en ziekte ons meteen van dienst zijn.

Het programma omvat zowel individuele als begeleide reizen. Overigens zijn mensen ook bij de begeleide reizen helemaal vrij om hun eigen plan te trekken.  Zo kan men los van de groep of in kleine groepjes zelf de ontbijt- en starttijd kiezen, de dagroute aanpassen met extra foto- en stopmomenten en in eigen tempo rijden. ’s Avonds eten we dan weer met elkaar.

DSC_0421.JPGDSC_0426.JPGTrakai motorgroep Panorama.jpg

Wil je meer weten over OK-Motorreizen? Neem dan gerust contact met me op.

Benieuwd wat anderen van onze reizen vinden? Kijk dan vooral ook even naar onze reviews op de website.

Graag tot ziens bij onze presentaties en onze reizen,

Oene Krist

OK Motorreizen

 van Wijngaardenstraat 54, 9079 KD Sint-Jacobiparochie.

Adres reiswinkel: Kadal 33, 9079 KT St.-Jacobiparochie

Tel 0518 491182 of 06 30370662

We geven ook regelmatig presentaties over onze reizen in onze reiswinkel: iedere eerste zaterdag van de maand en anders op afspraak. Alle presentaties kondigen we aan op deze website én onze facebook-pagina: OK-Motorreizen.

De reizen worden via de knop BOEK ME geboekt bij Eurocult-Lito.

Eurocult - Lito Reizen
Wittevrouwenstraat 36
3512 CV Utrecht
Tel. 030 243 96 34
E-mail: info@eurocult.nl

ANVR-Consumentenvoorwaarden

ANVR logo.jpg

OK-Motorreizen (KvK 66277558) is aangesloten bij de ANVR. De ANVR hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van reizen en van informatie daarover.
De reizen op deze website worden aangeboden onder het beding dat de ANVR-Consumentenvoorwaarden (Reisvoorwaarden en/of Boekingsvoorwaarden) van toepassing zijn op alle aanbiedingen op deze website tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is.

Klik hier voor het lezen en opslaan van de ANVR-Consumentenvoorwaarden en overige belangrijke informatie. Op het boekingsformulier dien je aan te vinken dat je kennis hebt genomen van en akkoord gaat met de ANVR-Consumentenvoorwaarden (Reisvoorwaarden en/of Boekingsvoorwaarden) en overige ANVR-informatie.

De navolgende bepalingen zijn door OK-Motorreizen zelf vastgesteld. Hierover heeft wat betreft de inhoud van deze artikelen geen overleg plaatsgevonden tussen ANVR en Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de Sociaal-Economische Raad. Behoudens de in de voorwaarden zelf toegestane afwijkingen kunnen deze eigen bepalingen geen afbreuk doen aan de ANVR-Consumentenvoorwaarden en zijn uitsluitend bedoeld als aanvulling op de ANVR voorwaarden daar waar dat vermeld staat in de ANVR voorwaarden zelf en/of om de positie van de consument verder te versterken.

Aanvullende TO-voorwaarden
Deze algemene voorwaarden gelden in aanvulling op de ANVR Reisvoorwaarden zoals die met ingang van 1 april 2016 luiden.

Aanbetaling
Bij het tot stand komen van de overeenkomst dient een aanbetaling van 20% van de totale overeengekomen reissom te worden voldaan. Bij cruises is dit percentage 25%.
Het restant van de reissom moet uiterlijk acht weken vóór de vertrekdag in het bezit zijn van het boekingskantoor dan wel als sprake is van een directe boeking in het bezit zijn van de reisorganisator.
Indien de overeenkomst binnen acht weken vóór de dag van vertrek tot stand komt moet terstond de gehele reissom worden voldaan.

Opzegging door de reiziger (annulering)
Indien de overeenkomst door de reiziger wordt opgezegd zal de reisorganisator de reiziger naast eventueel verschuldigde reserveringskosten de volgende annuleringskosten in rekening brengen:
bij annulering tot de 60e kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: de aanbetaling;
bij annulering vanaf de 60e kalender dag (inclusief) tot de 31e kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 40% van de reissom;
bij annulering vanaf de 31e kalenderdag (inclusief) tot de 21e kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 50% van de reissom;
bij annulering vanaf de 21e kalenderdag (inclusief) tot de 14e kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 60% van de reissom;
bij annulering vanaf de 14e kalenderdag (inclusief) tot de 5e kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 80% van de reissom;
bij annulering vanaf de 5e kalenderdag (inclusief) tot en met de vertrekdag: de volledige reissom.

Cruises
Bij cruises gelden de volgende voorwaarden: Indien de overeenkomst door de reiziger wordt opgezegd zal de reisorganisator de reiziger naast eventueel verschuldigde reserveringskosten de volgende annuleringskosten in rekening brengen:
bij annulering tot de 90e kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: de aanbetaling;
bij annulering vanaf de 90e kalender dag (inclusief) tot de 60e kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 60% van de reissom;
bij annulering vanaf de 60e kalenderdag (inclusief) tot de 21e kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 80% van de reissom;
bij annulering vanaf de 21e kalenderdag (inclusief) tot de vertrekdag: 100% van de reissom;

Indien een reis is samengesteld uit verschillende onderdelen waarop verschillende annuleringsbepalingen van toepassing zijn, gelden per onderdeel de specifiek hierop van toepassing zijnde bepalingen van de toeleverancier. Uiterlijk bij de boeking zal aangegeven worden of in afwijking van bovenstaande annuleringskostenstaffel, op onderdelen van de reis of op de hele reis specifieke annuleringsbepalingen van toepassing zijn.

Indien een reiziger uit een reisgezelschap zijn aandeel in een reisovereenkomst voor een gezamenlijk verblijf in een hotel, appartement, vakantiewoning of andere accommodatie annuleert, is hij annuleringskosten verschuldigd.

Als de grootte van het resterende gezelschap in de prijstabel voor deze accommodatie voorkomt, doet de reisorganisator aan de overblijvende reiziger(s) een bij de nieuwe groepsgrootte passend wijzigingsvoorstel voor dezelfde periode en in dezelfde accommodatie.

Voor de hiervoor bedoelde reiziger(s) wordt de reissom gewijzigd conform de prijstabel. Voor de betaling van de gewijzigde reissom zullen de normale betalingsregels gelden die een reisorganisator hanteert.

Indien het wijzigingsaanbod niet mogelijk is of niet wordt geaccepteerd, wordt de overeenkomst voor alle reizigers geannuleerd en zijn alle reizigers annuleringskosten verschuldigd.

Het totaalbedrag van annuleringskosten en gewijzigde reissommen zal de totale reissom van de oorspronkelijke reizigers niet te boven gaan. Een eventueel overschot wordt op de nieuwe reissom in mindering gebracht.

Annuleringen buiten kantooruren worden geacht te zijn verricht op de eerstvolgende werkdag.

Privacy Policy OK-Motorreizen reizen hecht veel waarde aan je vertrouwen in onze organisatie. Op deze pagina informeren wij je over de wijze waarop wij omgaan met je persoonlijke gegevens. Dit privacy beleid is mede van toepassing op Selamat Jalan Tour. Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) Wanneer je gegevens aan OK-Motorreizen reizen verstrekt, vallen je gegevens onder de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP). Deze wet geeft regels ten aanzien van de verwerking en bescherming van je persoonsgegevens. Invullen van persoonsgegevens Voor het maken van bijvoorbeeld een boeking of het aanmelden op de nieuwsbrief word je gevraagd naar persoonlijke informatie. De persoonlijke gegevens die je invult gebruiken wij uitsluitend om de service te verlenen, het betreffende reisproduct te leveren of je in toekomst over reisproducten te informeren . Tijdens het boekproces word je gevraagd om gegevens van thuisblijvers te verstrekken. Wij gaan er van uit dat je de thuisblijvers zelf informeert dat wij hun gegevens in ons bezit hebben en uitsluitend zullen gebruiken in geval van een calamiteit. Verzameling van persoonsgegevens Voor een compleet en actueel overzicht van de gegevens die OK-Motorreizen reizen verzamelt en verwerkt, verwijzen we je naar onze registratie bij het CBP. Via www.cbpweb.nlVerwerking van persoonsgegevens Om de service en het reisproduct zo goed mogelijk te leveren kan het noodzakelijk zijn je persoonsgegevens beschikbaar te stellen aan onze leveranciers of derden, die de uiteindelijke producten en diensten leveren die je bij ons hebt geboekt. Wij zullen je persoonsgegevens nooit zonder je toestemming verstrekken aan personen of bedrijven voor commerciële exploitatie. Wanneer je naar het buitenland reist, kunnen wij verplicht worden (door overheidsinstanties op vertrek- en aankomstpunten) dat jouw persoonsgegevens verstrekt en verwerkt worden in het kader van een gresncontrole, immigratie-, veiligheids-, antiterrorisme- en andere doeleinden die toepasselijk worden geacht. Ook als het verstrekken van gegevens niet verplicht is, kunnen wij besluiten om overheidsinstanties toch behulpzaam te zijn. Inzage, correctie en verwijderen van persoonsgegevens Wij zijn verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. Indien je inzage, correctie en/of verwijdering van je persoonsgegevens wil, kan je dit doen bij info@ok-motorreizen.nlVragen Heb je vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, dan kun je deze richten aan: info@ok-motorreizen.nlWijzigingen Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacy policy. Kom daarom regelmatig terug op deze pagina voor het actuele privacy beleid. Laatste wijziging: 1 oktober 2017 Cookiebeleid OK-motorreizen maakt voor het verzamelen van klikgedrag gebruik van cookies. Dit is een klein tekstbestand die op de harde schijf van je computer kan worden opgeslagen. Een cookie bevat geen persoonsgegevens. Onze cookies bevatten informatie over het klikgedrag en dienen ter herkenning om het gebruik van websites en informatievoorziening makkelijker te maken. Vergelijkbare technieken, zoals pixels, webbakens, enz. worden hieronder ook aangeduid met de term 'cookies'. Geplaatste functionele cookies Wij kunnen cookies van onszelf of van derden plaatsen op websites waarvan de inhoud door ons wordt verzorgd. Dit zijn cookies die bijvoorbeeld jouw persoonlijke instellingen onthouden, of onthouden dat je bent aangemeld op een besloten deel van de website. Bekijk het overzicht  om een overzicht te krijgen van de functionele cookies waar wij gebruik van maken. We vermelden welke cookies we plaatsen, het doel van de cookies en de levensduur van de cookie. Plaatsen van niet functionele cookies Wij maakt geen gebruik van niet functionele cookies. Blokkeren van cookies Als je helemaal geen cookies wilt ontvangen, kun je de instellingen van uw internet browser aanpassen om het plaatsen van cookies volledig te blokkeren. Als u cookies blokkeert, kunt u onze website nog steeds bezoeken. Het is echter mogelijk dat je niet van alle onderdelen of  functionaliteiten van de website gebruik kunt maken. Verwijderen van geplaatste cookies Geplaatste cookies kunt u zelf verwijderen. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser, verwijder de cookies via Your Online Choices http://www.youronlinechoices.com/be-nl/Vragen We helpen je graag verder als je vragen of opmerkingen hebt: info@ok-motorreizen.nlDisclaimer Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van onze publicaties de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie (na verloop van tijd) verouderd of niet (meer) correct is. OK-motorreizen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van gegevens uit de door ons gecreëerde website(s), brochures, flyers, advertenties en overige publicaties en kan geen garanties geven met betrekking tot de aard en de inhoud daarvan. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door inhoud van derden op de website(s) van ons. Wij behouden het recht voor om zonder aankondiging of opgaaf van redenen, aangeboden informatie te wijzigen en/of te verwijderen. OK-motorreizen kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor besluiten door reizigers op basis van de door ons verstrekte informatie, indien die informatie daar niet voor is bedoeld of op een onoordeelkundige wijze worden gebruikt. Wij kunnen geen garantie bieden betreffende de veiligheid van de website, noch aansprakelijk gesteld worden voor de schade die, direct of indirect, het gevolg is van een onderbreking in de beschikbaarheid van de site.

Copyright Alle rechten berusten bij OK-motorreizen, tenzij anders vermeld. Materiaal van derden wordt uitsluitend gebruikt met toestemming van de rechthebbenden. Mocht je ondanks onze zorgvuldigheid menen rechten te kunnen ontlenen aan materiaal op onze website, laat ons dat dan zo spoedig mogelijk weten.  

Niets uit de uitgaven van OK-motorreizen mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ons openbaar gemaakt of verveelvoudigd worden, waaronder het reproduceren in digitale, elektronische, optische of andere vorm of het reproduceren (i) ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of (ii) voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is of (iii) voor het overnemen in enig dag-, nieuws-, weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm of online) of in een radio of televisie uitzending.